1. نوشته هایی با برچسب سرتیپ نصیرزاده
تولید تجهیزات صنعت دفاع هوایی مطابق استانداردهای جهانی

امیر سرتیپ نصیرزاده گفت: سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نهاجا با همکاری سازمان‌ها و موسسات علمی همسو، اکثر نیازمندی‌های صنعت دفاع هوایی را با بهترین کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی تولید می‌کند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3