1. نوشته هایی با برچسب سخنگوی ستاد ملی
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: حضور در مدارس اختیاری است

رئیسی با بیان اینکه درباره مدارس هم سوالات زیادی طی هفته گذشته مطرح شده است اظهار کرد: همچنین صحبت های ضد و نقیضی مطرح شد، اما به عنوان سخنگوی ستاد ملی اعلام می کنم که مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3