1. نوشته هایی با برچسب سخنگوی جدید کاخ سفید
سخنگوی کاخ سفید قول داد دروغ نگوید

کیلی مک‌انانی سخنگوی جدید کاخ سفید در اولین کنفرانس خبری کاخ ‌سفید پس از ۴۱۸ روز به خبرنگاران قول داد که دروغ نگوید.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3