1. نوشته هایی با برچسب سامانه معرفی مدیران
پایان مهلت پیشنهاد وزرا و معاونان به رئیس‌جمهور منتخب در «سامانه معرفی مدیران» + جزئیات آمار استخراج شده

با عملیاتی شدن اولین گام رئیس جمهور منتخب برای تشکیل دولت مردمی با راه اندازی سامانه معرفی مدیران دولت سیزدهم، مردم و نخبگان برای معرفی مدیران آینده کشور مشارکت فعالی در این سامانه داشته اند.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar