1. نوشته هایی با برچسب سالمندان
سالمندان بی‌سرپرست بیشتر در معرض سالمندآزاری هستند

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: سالمندان بی سرپرست به مراتب بیشتر از سایر سالمندان در معرض سالمندآزاری هستند.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3