1. نوشته هایی با برچسب سازمان پارکها و فضای سبز
فضای سبز با چمن یا درخت؟
سالها بی توجهی

سازمان پارک ها و فضای سبز تهران سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد فضای سبز هزینه می کند. این سازمان باید حداقل ۱۰ درصد بودجه را به انجام پژوهش در این زمینه اختصاص دهد. اگر این کار صورت گیرد می تواند حدود ۳۰ میلیارد تومان در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تهران یا شهرستان ها قرار دهد که با این بودجه بتوانند گونه های گیاهی مناسب را برای شهر تهران معرفی کنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet