1. نوشته هایی با برچسب سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال
درودگر: قرارداد اسکوچیچ الحاقیه ندارد

رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال گفت: این غیرمنصفانه است که ۷۰ درصد از پخش متعلق به صدا وسیما باشد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3