1. نوشته هایی با برچسب زندان بان
اتفاق زندان اوین آسیب‌های اجتماعی به دنبال دارد / زندان‌بان باید آموزش دیده و متخصص باشد

احمد بشیری معتقد است که زندانی مانند بیماری است که باید در زندان اصلاح شود، درغیر این صورت کینه‌ای که در زندان به دل گرفته را در جامعه گسترش می‌دهد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3