1. نوشته هایی با برچسب زبان دری
تفکیک زبان «فارسی» از«دری»؛ اشرف غنی، دنبال چیست؟

اشرف غنی البته پشتو زبان است و به «پارسی» یا «دری» علقه ای ندارد اما حال که دیده از پس نفوذ روز افزون زبان پارسی در افغانستان برنمی‌آید درصدد برآمده سورنا را از سر گشاد آن بنوازد و بگوید: زبان آنان، دری است و فارسی نیست!

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet