1. نوشته هایی با برچسب ریاضی
رتبه یک ریاضی: به مهاجرت حتی فکر هم نمی‌کنم

رتبه ۱ کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی گفت: در حال حاضر به مهاجرت حتی فکر هم نمی‌کنم.

تبلیغات
تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
gardeshgar