1. نوشته هایی با برچسب رنگهای بازیافتی
تحولی نو در شهر تهران با بهره برداری از اولین رنگ های بازیافتی

استفاده از رنگ های بازیافتی برای اولین بار در کشور، با رنگ آمیزی جداول شهری در منطقه ۱۹ کلید خورد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet