1. نوشته هایی با برچسب رمدسیویر
کشتارگاه “دلتا”

کرونا در کشور بیداد می کند؛ ابتلاها خانوادگی است و بیماران زیادی در جستجوی بیمارستان و دارو سرگردانند؛ روند تصاعدی مرگها هم روزگار تلخی را برای هموطنان رقم زده و شمار بیماران بدحال در ICU، از وضعیت اسفناکی در روزهای پیش رو حکایت دارد.

تبلیغات
تبلیغ
gardeshgar
تبلیغ 3