1. نوشته هایی با برچسب دکتر زالی
تهران مبدا اصلی سفرهای نوروزی و حائز اهمیت ویژه در کنترل کرونا است

فرمانده ستاد عملیات مقابله با بیماری کرونا در تهران گفت: استان و شهر تهران به عنوان مبدا اصلی و پرتواتر سفرهای نوروزی، از اهمیت ویژه در برنامه‌ریزی کنترل کرونا برخوردار است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet