1. نوشته هایی با برچسب دفترچه تامین اجتماعی
اطلاعیه تامین‌اجتماعی در خصوص ابطال نسخه‌ها با صدور دفترچه جدید

مدیر کل نام نویسی سازمان تأمین اجتماعی گفت: به منظور صیانت از منابع سازمان و ممانعت از سوءاستفاده‌ها، در زمان تعویض دفترچه درمانی، نسخه‌های موجود در دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet