1. نوشته هایی با برچسب دعانویسی
آيا اصل دعا نويسي(صرف نظر از نحوه نوشتن و شخص نويسنده) درست مي باشد؟
تاثیر دعا

دعا نويسي هاي معتبر داراي سند و هم اعتبار ديني قوي مي باشد

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet