1. نوشته هایی با برچسب خوانساری
با انتشار اسامی گیرندگان ارز دولتی مخالفت نداریم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران

«بخش خصوصی همواره خواستار شفافیت در اقتصاد بوده و از هرگونه ابزار و مکانیزمی که به مثابه نورافکن بر فعالیت‌های اقتصادی بتابد، استقبال می‌کند، چرا که اتخاذ این رویکرد از سوی دولت و حاکمیت را در راستای منافع اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور می‌داند.»

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet