1. نوشته هایی با برچسب خرید
رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد

مبلغ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet