1. نوشته هایی با برچسب حقوق کارمندی
سهم کارمندان از بودجه، در ایران بیشتر است یا آن طرف آب؟

کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری حدود نیمی از هزینه‌های جاری دولت و ۳۲ درصد از بودجه عمومی سال آینده را به‌ خود اختصاص داده‌اند. سهم حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان از پرداخت‌های عمومی دولت در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه کمتر است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet