1. نوشته هایی با برچسب حقوق نجومی
مبنای پرداخت «حقوق نجومی قانونی» به مدیران

مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بسیاری از مدیران دستگاه ها، حقوق نجومی قانونی می گیرند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet