1. نوشته هایی با برچسب جوزف بورل
مأموریت “جوزپ بورل” در تهران چیست؟

بورل به شدت مخالف یکجانبه‌گرایی امریکا است و از یکجانبه‌گرایی‌ها و اقدامات مداخله‌جویانه دولت امریکا از جمله لغو معافیت تحریم‌های نفتی ایران انتقاد کرده است

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet