1. نوشته هایی با برچسب جوانه
سیب زمینی جوانه‌زده قابل مصرف نیست

بیشتر ما شنیده‌ایم که نباید سیب زمینی‌های سبز شده و جوانه زده را بخوریم اما چرا؟ دیدن اینکه سیب زمینی‌ها جوانه زده‌اند کمی ناخوشایند بنظر می‌رسد که ممکن است شما را در استفاده از آن بر سر دوراهی قرار دهد اما گاهی نیز ممکن است این سیب زمینی‌ها را مصرف کرده باشید، در این شرایط این قسمت از سلامت را از دست ندهید.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet