1. نوشته هایی با برچسب تولید واکسن بومی

در آینده ای نزدیک قرار است همه واکسن سازها با یک آزمایشگاه مرجع و انبار مشترک در راستای کاهش هزینه های تولید و ایجاد زیرساخت، به تولید واکسن های مورد نیاز کشور بر پایه دانش بپردازند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet