1. نوشته هایی با برچسب توان موشکی
موشکی که آمریکا را نابود می کند
فیگارو مدعی شد؛

سیستم دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه برای کشورهای دیگر عنصر چانه زنی با آمریکا است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet