1. نوشته هایی با برچسب تهدیدات زیستی
آمریکا متهم اصلی شیوع تهدیدات زیستی در جهان است/ بحران کرونا اعتبار سیاسی اتحادیه اروپا را زیر سوال برد

آمریکا بزرگترین ارتش بیولوژیک جهان را در اختیار دارد و ایالات متحده با داعیه رهبری جهانی یک برنامه تعامل و همکاری بیولوژیک طراحی کرده و در راستای آن ۲۵ آزمایشگاه سطح ۳ و سطح ۴ ایمنی را در مناطق مختلف دنیا مستقر کرده که تحت نظارت هیچ ساختار بین‌المللی نیست و به کسی گزارش نمی‌دهند. به لحاظ سابقه نیز نمونه‌ اقدامات بیولوژیک انجام شده از سوی آمریکا وجود دارد از جمله آنچه در جنگ ویتنام رخ داد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet