1. نوشته هایی با برچسب تسلیحات نظامی ایران
کدام کشورها خریدار تسلیحات نظامی‌اند؟

کارشناس مسائل منطقه گفت: ایران ۹۰ درصد از نیازهای صنعت دفاعی و نظامی خود را در داخل تأمین کرده و شاید ۱۰ درصد نیاز به خرید تسلیحات داریم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet