1. نوشته هایی با برچسب برنج فضایی
چین برنج فضایی را برداشت کرد

۴۰ گرم دانه برنجی که چین سال قبل به ماه فرستاده بود، اکنون کشت شده و محصول آن برداشت شده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet