1. نوشته هایی با برچسب باکتری مقاوم
توسعه باندی که در صورت بروز عفونت تغییر رنگ می‌دهد

پژوهشگران چینی بانداژ هوشمندی ایجاد کرده‌اند که در صورت شناسایی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک تغییر رنگ می‌دهد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet