1. نوشته هایی با برچسب اپلیکیشن
آگاهی از افسردگی با استفاده از اپلیکیشن دانش‌آموزان آمریکایی

سه دانش‌آموز آمریکایی اخیرا اپلیکیشنی را برای نشان دادن نحوه کار مغز و آگاهی از افسردگی ایجاد کرده‌اند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet