1. نوشته هایی با برچسب انسانیت
عکسی که عکاس را به خودکشی کشاند

«کودک و کرکس» در قاب «عکس های تکان‌دهنده» هیسپان تی وی بررسی می شود؛ عکسی که عکاسش را به دامان خودکشی سپرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet