1. نوشته هایی با برچسب استان مرکزی
سالمندان بی‌سرپرست بیشتر در معرض سالمندآزاری هستند

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: سالمندان بی سرپرست به مراتب بیشتر از سایر سالمندان در معرض سالمندآزاری هستند.

melli
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات