1. نوشته هایی با برچسب استاندار تهران
محدودیت‌های مربوط به کرونا در تهران همچنان ادامه دارد

استاندار تهران گفت: محدودیت‌های مربوط به هر نوع فعالیتی که منتج به تجمع افراد در سطح اماکن مختلف در این استان شود، همچنان ادامه دارد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet