1. نوشته هایی با برچسب ازدواج
کرونا عاملی برای افزایش ازدواج در سال گذشته

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی گفت: کرونا موجب شد تا از هزینه های اضافی مراسم ازدواج کاسته شود و شاهد افزایش آمار ازدواج باشیم‌.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet