1. نوشته هایی با برچسب اردوغانپترکیه
زمینه سازی نبرد آخرالزمانی قرقیسیا توسط اردوغان

اردوغان که دریافته در ادلب جایی برای تحقق خواب و خیال هایش وجود ندارد، حال رویای دیرالزور را در سر می پروراند، منطقه ای که در روایات از آن به عنوان میدان نبرد آخرالزمانی قرقیسیا یاد شده است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات