1. نوشته هایی با برچسب اردا توران
حمله آردا توران با سلاح گرم به خواننده پاپ
افشاگری کانال ترکیه ای:

تلویزیون «کانال د» ترکیه در گزارشی ویژه پرونده حمله آردا توران ستاره تیم باشاک شهیر به خواننده معروف ترکیه ای را بررسی کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet