1. نوشته هایی با برچسب آزاد سازی قیمت خودرو
راهکارهای یک نماینده برای آزادسازی مشروط قیمت خودرو

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: قیمت خودرو و سایر کالاهای وابسته به ارز متاثر از قیمت ارز در بازار ثانویه، افزایشی خواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
yektanet