تاریخ: ۱۱:۲۱ :: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
“اطلاعات نیروی هوافضا” و “عملیات ندسا”؛ برترین اطلاعات و عملیات ایران

معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه و معاونت عملیات نیروی دریایی سپاه،‌ عنوان برترین معاونت‌های اطلاعات و عملیات را به خود اختصاص دادند.

صبح امروز  و در جریان برگزاری نهمین جشنواره مالک اشتر نیروهای مسلح، از فرماندهان و رده‌های برتر نیروهای مسلح  قدردانی شد.

براساس انتخاب صورت گرفته، معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه در بین معاونت‌های اطلاعات نیروهای مسلح و معاونت عملیات نیروی دریایی سپاه در بین معاونت های عملیات نیروهای مسلح، عنوان برترین معاونت‌های اطلاعات و عملیات را به خود اختصاص دادند.

دست دو دات آی آر