1. مطالب منتشر شده در دسته ی "علمی"
کروم هم جاسوس از آب درآمد!

یک محقق امنیت رایانه ها می گوید مرورگر کروم محتوای رایانه ها را بررسی و اسکن کرده و برای گوگل ارسال میکند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات