تاریخ: ۸:۳۴ :: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
چه زمانی خداوند، خود اصلاح وتربیت بنده اش را برعهده می گیرد؟

رسول الله صلی الله وعلیه وآله می فرمایند: خداوند عزوجل می فرماید: هرگاه دل بنده ام را بنگرم ودریابم که از روی اخلاص وبرای خشنودی من طاعتم را به جا می آورد ، اصلاح وتربیت او را خود به عهده گیرم.

خداوند عزوجل می فرماید: هرگاه دل بنده ام را بنگرم ودریابم که از روی اخلاص وبرای خشنودی من طاعتم را به جا می آورد ، اصلاح وتربیت او را خود به عهده گیرم.

پاسخی بگذارید