تاریخ: ۱۲:۲۴ :: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
پیش بینی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۸

یک کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.

حمید حاج اسماعیلی درباره تعیین دستمزد کارگران براس سال آینده اظهار کرد: امسال با سال‌های گذشته متفاوت است و شرایط اقتصادی سخت‌تر شده و تورم افزایش یافته است.

وی افزود: در گذشته شورای عالی کار از طرف دولت و کارفرمایان آمادگی داشت که به اندازه تورم دستمزد را افزایش دهد، با وجود اینکه اینکار صورت می‌گرفت و طی چند سال اخیر بیشتر از نرخ تورم دستمزد افزایش یافت اما، موجب افزایش قدرت خرید کارگران نشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تفاوتی که امسال وجود دارد این است که نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادیامکان اینکه به اندازه تورم هم دستمزد افزایش یابد امکانپذیر نیست.

حاج اسماعیلی ادامه داد: امسال نیازمند تدبیر بیشتر از سوی دولت و همراهی کارفرمایان برای دفاع از کارگران است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان در سال آینده را در نظر گرفته در حوزه کارگری نیز باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد دستمزد نقدی کارگران افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده اگر بخواهیم فقط تورم را ملاک شرایط اقتصادی بدانیم اشتباه است به دلیل اینکه هر ساله به اندازه تورم دستمزد را افزایش دادیم، اما منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین امسال دولت باید تدبیر چند جانبه را برای کارگران در نظر بگیرد و در کنار آن حمایت از کارفرمایان نیز می‌تواند در راستای کمک به کارگران باشد.

وی گفت: انتظار این است که دولت در عین حال که اولویت را باید به کارگران بدهد حتما باید حمایت از بنگاه‌ها را نیز مدنظر قرار دهد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.

پاسخی بگذارید