حتمال انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران
گروه: * / سیاسی
تاریخ: ۱۴:۴۵ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
هر دو گزینه شهرداری تهران توسط «مراجع ذیصلاح» رد شدند؟

از شب گذشته اخباری مبنی بر عدم موافقت با دو گزینه نهایی شهرداری تهران به گوش می رسید که از صبح امروز این اخبار جدی تر به گوش می رسد.

 منابع خبری نیز امروز اعلام کرده اند که براساس نظر مراجع ذیصلاح آخوندی و حناچی نمی توانند شهردار تهران شوند.
مراجع ذیصلاح به شورای شهر اعلام کردند آخوندی و حناچی نمی توانند شهردار تهران شوند و باید شورای شهر تهران به دنبال گزینه های دیگری برای شهرداری باشند.
گفتنی است این مخالفت به هیات رییسه شورای شهر منتقل شده است . پیش از رای گیری نیز این مخالفت به اعضای شورای رسیده بود.
هنوز مشخص نیست شورای شهر در برابر این نظر چه خواهد کرد و آیا روند انتخاب گزینه ها مجددا اجرایی می شود یا خیر؟
از سوی دیگر با توجه به اینکه افشلنی تنها تا ۲۴ آبان امکان تکیه بر صندلی شهرداری تهران را دارد ، درصورت عدم معرفی شهردار برای شهرداری سرپرست انتخاب خواهد ش

پاسخی بگذارید