تاریخ: ۹:۵۲ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
مشق شب؛ مذاکره، لابی و رایزنی برای ماندگاری

ماجرای مشق شب حسابی پیچ دار شده و قضیه به همان سادگی که گمان می کنیم، نیست.

ماجرای مشق شب حسابی پیچ دار شده و قضیه به همان سادگی که گمان می کنیم، نیست.

در حالی که ارکان آموزش و پرورش عقیده دارند مشق شب جز محدود کردن ذهن، آورده دیگری ندارد، به نظر می رسد برخی از نفع برندگان فضای پر از سود کمک آموزشی با توسل به برخی نهادها در صدد اعمال فشار به آموزش و پرورش برای حفظ منفعت خود هستند.

پاسخی بگذارید