تاریخ: ۱۱:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
قیمت ها در تهران کنترل خواهند شد

طرح کنترل قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در سطح بازار اجرایی شده است.

استانداری تهران اعلام کرد که طرح کنترل شدید قیمت کالاهای اساسی و مصرفی در سطح بازار از سوی کارگروه تنظیم بازار استان با همکاری اتحادیه ها و تعزیرات اجرایی شده است.اتحادیه ها و اصناف با جدیت بیشتری در کنترل قیمت کالاهایی که صنوف عرضه می کنند وارد شوند.

محمد امامی امین در نشست کارگروه تنظیم بازار استان تهران گفت:«هزینه خرید کالاها در سبد خانوار افزایش یافته است و اعداد و ارقامی که از رسانه ها و مرکز آمار اطلاع رسانی می شود باید منطبق بر واقعیت قیمت ها در سطح بازار باشد.

تغییرات سریع نرخ ارز در سال جاری، افزایش قیمت کالاها را به دنبال داشته که بخشی از کنترل خارج و هزینه های زندگی را دستخوش تغییرات اساسی کرد و موجب کاهش توان خرید شد.

 اتحادیه ها و اصناف نیز با جدیت بیشتری در کنترل قیمت کالاهایی که صنوف عرضه می کنند وارد شوند».

پاسخی بگذارید