گروه: وبگردی
تاریخ: ۱۲:۰۹ :: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
عکس رویایی بازیگر «دلنوازان» در خارج از کشور

مهدی ماهانی، بازیگر سریال «دلنوازان» ، عکس زیر را منتشر کرد.

مهدی ماهانی با انتشار این عکس نوشت:

این خودت هستی که ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ!!! ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!!! ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺁﻣﻮﺯﯼ!!! ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻄﺖ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﯼ، ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. برای رویاهات و اهدافت تلاش کن و از ناملایمتی های روزگار و تنگ نظران دل آزرده نشو و انرژی مثبت از خودت به سمت رویاهات ساطع کن تا طبیعت و همگان با تو در این مسیر همراه شوند این بخشی از مسیر تکامل انسانی هست ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯽ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﺴﺖ. ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮ ﺗﺎﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺑﺎﺗﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ باشند.

 

اینستا

پاسخی بگذارید