گروه: اقتصادی
تاریخ: ۱۱:۳۲ :: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
درآمد مازاد ۱۴۰۰ میلیاردی سازمان مالیاتی از منابع هدفمندی

بررسی جدول عملکرد ۵ماهه سازمان هدفمندی یارانه ها نشان میدهد، ۱۴۰۰ میلیارد تومان بیش از میزان مصوب ۵ ماهه از سوی سازمان مالیاتی به عنوان مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی برداشت شده است.

بر اساس گزارش عملکرد طرح هدفمندی یارانه ها در ۵ ماه نخست سال جاری حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان از سوی سازمان مالیاتی به عنوان مالیات ارزش افزوده فرآورده های نفتی و cngبرداشت شده است. این در حالی است که مصوب ۵ماه حدود ۲٫۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب از سوی سازمان مالیاتی برداشت انجام شده است.

این درحالی است که دریافتی وصولی از سوی شرکتهای ۴گانه نفت، گاز، آب و توانیر با رقم مصوب ۵ ماهه اختلاف دارد.

پاسخی بگذارید