تشکیل ۳۰ پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنیات در سازمان تعزیرات

سیدیاسر رایگانی در نشست خبری که بعدازظهر امروز برگزار شد با ارائه عملکرد یک ماهه اخیر این سازمان و تاکید بر اینکه دولت و مستقیما تعزیرات با افزایش خودسرانه قیمت لبنیات برخورد می‌کند، اظهار کرد: تاکنون ٣٠ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنیات در تعزیرات تشکیل شده و از مجموع ٣٠ فقره پرونده تخلف شرکت‌های لبنیات در سراسر کشور، حکم ١۵ پرونده صادر شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: تاکنون ۳۰ پرونده تخلف برای شرکت های لبنیات در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

 سیدیاسر رایگانی در نشست خبری که بعدازظهر امروز برگزار شد با ارائه عملکرد یک ماهه اخیر این سازمان و تاکید بر اینکه دولت و مستقیما تعزیرات با افزایش خودسرانه قیمت لبنیات برخورد می‌کند، اظهار کرد: تاکنون ٣٠ فقره پرونده تخلف برای شرکت‌های لبنیات در تعزیرات تشکیل شده و از مجموع ٣٠ فقره پرونده تخلف شرکت‌های لبنیات در سراسر کشور، حکم ١۵ پرونده صادر شده است.

وی ادامه داد: ٩ شرکت لبنیات محکوم به پرداخت ١٧۵ میلیارد تومان جریمه نقدی به دلیل گرانفروشی در حق دولت شدند. همچنین حکم برائت برای سه شرکت صادر شده است و ١٢ پرونده دیگر نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.

رایگانی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت لبنیات نباید موجب متضرر شدن مصرف کنندگان شود و تعزیرات با وجود حمایت از تولیدکنندگان با افزایش غیر قانونی قیمت‌ها برخورد قانونی انجام می‌دهد.

برچسب ها:

پاسخی بگذارید