تاریخ: ۱۵:۳۷ :: ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
برنامه اجراهای سومین جشنواره موسیقی«پیامبر مهربانی» اعلام شد

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ساعت و مکان اجرای آثار شرکت کننده در سومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» را اعلام کرد.

سومین جشنواره بین‌المللی پیامبر مهربانی در قالب مجموعه برنامه‌های «بهار مهربانی» با حضور کشورهای ترکیه، آذربایجان، عراق، گرجستان و افغانستان و هنرمندان پنج استان کردستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، خراسان، بوشهر از روز چهارشنبه ۳۰ آبان در حال برگزاری است.

بر اساس جدول ارائه شده برنامه و مکان  اجراهای پیش روی سومین جشنواره بین المللی موسیقی «پیامبر مهربانی» که تا چهارم آذر ماه بعد از اذان مغرب و عشا برگزار می شود، به ترتیب زیر اعلام شده است:

فرهنگسرای ملل:

پنجشنبه اول آذر:  اجرای آثار شرکت کننده از کشور آذربایجان و استان کردستان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کنندگان کشور عراق و استان خراسان

شنبه سوم آذر : اجرای شرکت کنندگان کشور افغانستان

باغ موزه قصر:

 پنجشنبه اول آذر:  اجرای آثار شرکت کننده از کشورترکیه و استان سیستان و بلوچستان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور آذربایجان و استان کردستان

شنبه سوم آذر: : اجرای آثار شرکت کننده از کشور عراق و استان خراسان

فرهنگسرای ولاء:

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشورگرجستان و استان بوشهر

جمعه دوم آذر : اجرای آثار شرکت کننده از کشور ترکیه و استان سیستان و بلوچستان

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان کردستان

میدان آزادی :

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان خراسان

جمعه دوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور گرجستان و استان بوشهر

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان های کرمانشاه و آذربایجان

دریاچه خلیج فارس:

پنجشنبه اول آذر: اجرای آثار شرکت کننده از استان کرمانشاه

جمعه دوم آذر  : اجرای آثار شرکت کننده ا کشور افغانستان

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور گرجستان و استان بوشهر

فرهنگسرای بهمن:

شنبه سوم آذر: اجرای آثار شرکت کننده از کشور ترکیه و استان سیستان و بلوچستان

پاسخی بگذارید